Menu openen Menu sluiten

Hoe verwerk ik een creditering vanuit ZilliZ ECD?

Als je vanuit ZilliZ ECD een creditering exporteert naar een Excel bestand, moet het referentienummer handmatig aangepast worden om dit goed te kunnen verwerken in de ZilliZ berichtenapp.

Op het tweede tabblad van het geëxporteerde Excel bestand staan je cliënt gegevens en productgegevens beschreven in de regels. Verwijder, indien je debet declaratie uit meerdere regels bestond, de Excel regels die je niet wilt crediteren. Zorg hierbij dat je rijen in zijn geheel verwijderd: laat geen witregels tussen de kop (rij 1) en jouw declaratieregels (vanaf rij 2) vallen. Vul in de kolom ‘credit referentienummer’ bij elke te crediteren regel het referentienummer in wat in de PDF (van de ingediende 323/303) te vinden is bij deze cliënt-product combinatie. Bijvoorbeeld: “ReferentieNummer: a1d8786a-35fa-4ace-a”. Deze bestaat uit letters, cijfers en streepjes. Het referentienummer neem je in zijn geheel over. Controleer dat er geen spaties voor of na het nummer mee gekopieerd worden.

Sla dit bestand op en importeer het in de ZilliZ berichtenapp.