Menu openen Menu sluiten

AVGeregeld

Het is geen nieuws dat per 25 mei 2018 de nieuwe privacy wet, de AVG, zal worden gehandhaafd.
Deze aandacht is in de huidige digitale wereld terecht. Of alle ophef, tijd en geld die daarmee gepaard gaan terecht zijn, is de vraag. Niettemin moet iedereen zich aan deze wet houden en wanneer je dat niet doet, kunnen de consequenties serieus zijn.

In twee workshops, van elk een halve dag, word je geholpen om de noodzakelijke documenten en acties op te zetten. Om van elkaar te leren en mede zorgaanbieders te ontmoeten, worden de workshops aan ongeveer 5 organisaties tegelijk gegeven.

De concrete resultaten voor een organisatie zijn in de meeste gevallen:

  • Register van verwerkingsactiviteiten
  • Verwerkersovereenkomst
  • Privacyverklaring
  • Procedure datalekken
  • Inzicht in aan te passen systemen, procedures en werkwijzen
  • Inzicht in te nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Daarnaast ben je natuurlijk bijgepraat over de AVG, weet je of een “FG” (= Functionaris Gegevensbescherming) nodig is en zijn vragen beantwoord. De kosten voor deze dienst bedragen €550,- excl. BTW per persoon.

Door het met meerdere kleinschalige zorgorganisaties tegelijk te doen, ontstaan contacten om elkaar te helpen. Uiteraard kunnen wij altijd gebeld worden met vragen en zullen zo nodig aanvullend ondersteunen.

En verder

Landmerc+ kan de “FG-rol” vervullen. Tijdens de workshops wordt duidelijk in hoeverre dat nodig is voor jouw organisatie. Ook wordt dan verder besproken of en hoe dit jaarlijks te controleren, de kennis in de eigen organisatie op peil te houden en hoe wij dit eventueel kunnen invullen.

Interesse?

Je kan je opgeven door dit contactformulier in te vullen.