Menu openen Menu sluiten

ZilliZ berichtenapp

Wat is de VNG Berichtenapp en straks de ZilliZ berichtenapp?

Met de VNG Berichtenapp kunnen zorgaanbieders hun facturen en declaraties geautomatiseerd en digitaal aanleveren aan gemeenten. De app is voor kleine organisaties en praktijken die in hun contact met gemeenten over toewijzing en declaratie of facturatie met het iWmo en iJw-berichtenverkeer moeten werken, maar die daar geen softwarepakket voor hebben.

Wat verandert er?

De VNG heeft de Berichtenapp in 2016 ontwikkeld als een tijdelijke gratis dienst.
Per 1 mei 2019 neemt ZilliZ de berichtenapp over. Gebruikers gaan per 1 mei 2019 een maandelijks tarief betalen voor het gebruik van de app: € 7,50 ex btw. per AGB-code.

Achtergrond

De VNG Berichtenapp is als tijdelijke gratis dienst aangeboden door de VNG. Helaas is het gratis aanbieden van de app niet langer mogelijk. De app is ontwikkeld toen het berichtenverkeer iWmo en iJw bij gemeenten en aanbieders werd geïntroduceerd. Het doel van de app was om het voor aanbieders makkelijk te maken om het berichtenverkeer te gebruiken. Meer dan 3.000 zorgaanbieders maken inmiddels gebruik van de app. Daarom is het noodzakelijk dat de app behouden blijft en wordt doorontwikkeld. Voor de VNG is dit geen primaire taak en de organisatie is er ook niet op ingericht. Om de continuïteit van de app te borgen en de kosten voor gebruikers zo laag mogelijk te houden, is gekozen voor overname door een marktpartij: ZilliZ, die daar wel op ingericht is.

ZilliZ kan de app continueren en de functionaliteit en ondersteuning verbeteren. De VNG stopt met de financiering van de app. Daarom worden de kosten doorbelast aan de gebruikers van de app.

 

Klik hier voor een overzicht van de meest gestelde vragen.

Download hier de factsheet met alle informatie over de overgang.