Menu openen Menu sluiten

ZilliZ

Zorginstellingen moeten voldoen aan kwaliteitseisen en regelgeving – maar zij willen tegelijkertijd zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan hun administratie. Van cliënten-dossiers en rapportages, tot declaraties aan gemeentes.

ZilliZ is speciaal ontwikkeld voor kleinschalige zorginstellingen. Onze software is super eenvoudig in gebruik, doet wat nodig is en is zeer betaalbaar. Bovendien helpen wij onze klanten bij de installatie en het gebruik.

ZilliZ is een 100% online toepassing, waarbij beheer en gegevensopslag centraal geregeld zijn. ZilliZ ondersteunt elektronisch berichtenverkeer conform de landelijke standaarden voor de WLZ, JZ en WMO voor het toewijzen en declareren van zorg.

Ruim 600 instellingen maken met veel plezier elke dag gebruik van ZilliZ!

ZilliZ past uitstekend bij kleinschalige zorg initiatieven. Organisaties die zo veel mogelijk tijd willen steken in de zorg en begeleiding van cliënten en het liefst zo weinig mogelijk met de administratie bezig willen zijn.

 • Alles gaat via internet: dus is geen eigen automatiserings kennis, backup en apparatuur noodzakelijk.
 • ZilliZ biedt brede bedrijfs ondersteuning: communicatie, rapportage, administratie, declaratie etc.
 • Te gebruiken met alle gangbare internetbrowsers ook op een Apple of een tablet.
 • Al toepasbaar voor organisaties vanaf enkele cliënten.
 • Super eenvoudig in gebruik én een optimale service.

De mogelijkheden van ZilliZ

 • Intake en registreren van cliënten en betrokken contactpersonen. Ook de wachtlijst.
 • Vastleggen van de zorg overeenkomst: indicatie, budget en prijsafspraken.
  zowel voor PGB, Zorg in Natura (ZIN, JW, WMO, WLZ), UWV en Jeugdzorg.
 • Zeer eenvoudig boeken van presentie, begeleidingsuren en andere zorg prestaties.
 • Automatisch aanmaken van facturen met een eigen factuurindeling. Daardoor een sluitende administratie.
 • Eenvoudig bijhouden van dagrapportages en samenstellen van periodieke rapportages.
 • Online cliëntendossier met zorgplannen, evaluatiegesprekken,etc.; in te delen volgens eigen kwaliteitssyteem.
 • Toevoegen van elektronische beschikbare of gescande documenten aan het cliëntendossier.
 • Bijhouden van medicatielijsten.
 • Inlogmogelijkheid voor ouders / cliënt vertegenwoordigers om het cliëntendossier in te zien en direct te reageren.
 • Registratie van personeel en vrijwilligers; gekoppelde uren en verlof administratie voor eenvoudige verloning van gewerkte uren.

Koppelingen met andere systemen

 • Export en import van van adresbestanden.
 • Koppeling met VECOZO voor nieuwe standaards voor de WLZ, WMO en Jeugdzorg.
 • Automatisch aanmaken CAK-bestanden in verband met de eigen bijdragen voor verleende AWBZ en WMO zorg.
 • Automatisch doorboeken van facturen naar verschillende boekhoudpakketten (Exact, Snelstart, Accountview, etc.).

En als plus

 • ZilliZ is in geschikt voor alle vormen van zorg, ook voor kinderopvang, logeeropvang, begeleid wonen, etc.
 • Er is een uitbreiding voor koepels of samenwerkingsverbanden die een gezamenlijke administratie voeren.
 • Uitgebreide mogelijkheden om financiële gegevens en cliëntdossiers per medewerker af te schermen.
 • Alle adressen in één adresboek voor relatiebeheer, mailings en nieuwsbrieven.
 • Volledig geïntegreerde intranetmodule voor interne communicatie: mededelingen, planningen, etc.
 • Volledige integratie van uw kwaliteitssysteem: het handboek toegankelijk via het intranet en eigen kwaliteitsregistratie formulieren volledig in ZilliZ geïntegreerd.
 • Uitgebreide berichtenmodule, agenda voor afspraken met de cliënt en overige relaties.
 • Online ZilliZ helpdesk

Zie ook de productwebsite: www.zilliz.nl